Previous Page Next Page
Sorted By:
  Title Author Year
  Resource

Altьn = Золото

Əmırı, Ƣǝjnan 1940
  Resource

Avgust tөnөndǝ = В августовскую ночь

Əmırı, Ƣǝjnan 1936
  Resource

Bajraq өsөn = За знамена

Əmırı, Ƣajnan 1938
  Resource

Jaŋь ujđar = Новые мысли

Əmır, Ƣajnan 1933
  Resource

Kǝmhetelgǝn Şǝmsetdın truddenheđ Nuretdın = Униженный Шамсутдин и Нуретдин без трудодней

Əmırı, Ƣǝjnan 1935