Previous Page Next Page
Sorted By:
  Title Author Year
  Resource

Гафури, Мәжит.Сайланма әсәрләр : шигырьләр, мәсәлләр, хикәяләр / М. Гафури ; [ред. Д. Зөбәерова] .— Казан : Таткнигоиздат, 1954 .— 332 б. .— текст на тат. яз. .— 10 000 данә .— Содерж.: Хөррият иртәсе; Кызыл байрак; Сарыкны кем ашаган; Ике чебен; Кыр казы; Яңа урак [һ.б.].

Гафури, Мәжит 1954
  Resource

Гафури, Мәжит.Әсәрләр / М. Гафури ; [ред. Г. Разин] .— Казан : Татгосиздат, 1941 .— 292 б. .— текст на тат. яз. .— 6075 данә .— .— Содерж.: Бакчада; Кешеләр; Жәннәт көткәндә; Хокуксызлар [һ.б.].

Гафури, Мәжит 1941
  Resource

Гафури, Мәжит.Әсәрләр жыелмасы [дүрт томда] = Собрание сочинений [в четырех томах] / Мәжит Гафури ; СССР ФА , Казан фил. Тел, әдәбият һәм тарих ин-ты ; сост. Г. Халит ; [редкол. М. Гайнуллин (преседатель); Х. Хисматуллин ; Г. Кашшаф (отв. ред.); М. Гали] .— Казан : Татгосиздат , матур әдәбият секторы, 1949.

Гафури, Мәжит 1949